» Úvod
» Jazykové kurzy
» Preklady, tlmočenie
» Referencie
» Kontakt
Jazyková škola "EUROPEAN LANGUAGE SCHOOL" vznikla v roku 2004. Našu činnosť sme začali vyučovaním anglického a nemeckého jazyka, no v súčasnosti ponúkame už aj kurz španielčiny, s lektorkou z Barcelony . Počas nášho dlhoročného pôsobenia sme získali priazeň klientov, ktorí využili naše služby v oblasti:

- výuka cudzích jazykov
- prekladateľské služby
- tlmočenie

Ponúkame jazykové kurzy nielen pre študentov a dospelých, ale aj firemné kurzy, v malých skupinách /max. 3 osoby/, alebo individuálne. 
Maturantom ponúkame kvalitnú prípravu nielen na maturitnú skúšku z AJ a NJ, ale aj rozvíjanie ich konverzačných schopností v cudzom jazyku pod vedením skúsených lektorov.

Naše doterajšie skúsenosti potrvdili, že metódy osvojovania si cudzieho jazyka, ktoré uplatňujeme v našich kurzoch, vedú našich študentov k tomu, aby stratili zábrany v používaní cudzieho jazyka a vďaka obsahu jednotlivých lekcií našli si k nemu vzťah. Sme si vedomí toho, že ku každej skupine musíme pristupovať individuálne a v maximálnej miere zohľadňujeme jej očakávania a potreby v konverzácii.

Zvláštnu pozornosť venujeme záujemcom o jazykové kurzy pre opatrovateľov. Väčšinou ide o študentov v staršom veku, čo zohľadňujeme v maximálnej miere. Preto aj tempo jednotlivých lekcií, ich obsah a množstvo preberaného učiva vychádza z toho, aby absolventi týchto kurzov mali čo najširšiu slovnú zásobu potrebnú pre praktické použitie pri výkone tohto povolania v zahraničí.

Nikdy nie je neskoro učiť sa cudzí jazyk, ale dôležité je, akým spôsobom sa dá dosiahnuť tento cieľ. Radi Vám v tom poradíme a usmerníme Vás. Preto neváhajte a prihláste sa do niektorého z našich jazykových kurzov.


 Copyright (c) ELS 2006. All rights reserved. Webdesign: gART